Postavte si ostrov

.

Když se řekne umělý ostrov, většina z nás si vybaví fotografie krásných prosluněných Palmových ostrovů u Dubaje. Možná máme pocit, že jde o „ráj na zemi“ a možná umíme dohlédnout dál a promyslet si vliv těchto obřích staveb na prostředí. Každopádně stavba jakéhokoliv ostrova se potýká s řadou technických a legislativních problémů, včetně dopadů na životní prostředí.
taška pod slunečníkem
Jedním z problémů vybudování si vlastního ostrova je otázka vlastnictví. Ačkoliv oceány pokrývají větší část povrchu Země než pevnina, jsou využívány pouze pasivně k lovu ryb a těžbě nerostných surovin. Bohužel s nimi není zacházeno jako s půdou, o kterou se její vlastníci starají, aby z ní měli dlouhodobý užitek. V tomto směru jsou oceány vytěžovány a jejich přírodní i nerostné bohatství drancováno.

Komu patří oceány?

Vlastnictví moří a oceánů je zatím veřejné a pobřežní oblasti využívají jednotlivé státy, ke kterým oblast geograficky přísluší. Těžba a rybolov jsou upravovány mezinárodními dohodami. Přesto, když Čína začala budovat souostroví v Jihočínském moři, zvedla se vlna nevole a řada států protestovala. Stejnou kritiku vyvolali plány Izraele vybudovat ostrov na dohled od pásma Gazy. Obojí spojuje otázka bezpečnosti, kdy budování letišť s potenciálem sloužit i jako letecké základny, může ohrožovat okolní státy.
výletní loď
Důvodem k těmto stavbám je snaha rozšířit své vlastní území, které může mít třeba turistické využití zahrnující výstavbu letišť, hotelů a rekreačních center. Nebo může být využito jako rezidenční oblast. Vždyť některé z ostrovů si kupují celebrity do osobního vlastnictví. Jiným příkladem je úvaha Nizozemců o stavbě ostrova ve tvaru tulipánu, který by byl určitou bariérou proti přílivovým vlnám. Podobný je i společný projekt Nizozemců, Dánů a Němců na stavbu ostrova za účelem výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů.

.

Stavba se neobejde bez GPS

Ačkoliv jde technologický vývoj dopředu, není vlastní výstavba umělých ostrovů ani zdaleka jednoduchá. Pokud je na určeném místě útes, stane se základnou pro ostrov. V opačném případě jsou na pevnině vytěženy obrovské bloky kamene a na místě jsou speciálním jeřábem umísťovány z lodí na mořské dno. Veškerý proces výstavby je pečlivě monitorován pomocí GPS. Samotný masiv ostrova je postupně navršen z písku a kamení, jež jsou zároveň těženy z mořského dna. Když je ostrov vytvořen, přicházejí komplikace se stavbou výškových budov. Jejich projektanti musí počítat s pečlivým rozložením váhy stavby a vyřešit její správné ukotvení. Ještě komplikovanější je situace v místech s rizikem zemětřesení. Součástí projektů jsou počítačové simulace. K dotvoření umělého prostředí slouží i navezení půdy a vytvoření zelených zahrad.
Pod tlakem veřejnosti i mezinárodních organizací je vcelku brán ohled na životní prostředí. Snad tyto megalomanské projekty přinášejí i něco dobrého, jako je výskyt nových druhů ryb u dunajského pobřeží. Technologie tedy máme a umíme je skvěle využít. Přesto není cena za takové úsilí příliš vysoká?

Postavte si ostrov
3 (60%)2
.