Dopřejte zvířatům důstojný odchod

Zajímá vás, jakým způsobem se usmrcují zvířata, ze kterých se následně získává maso? Pokud jste slyšeli o nástrojích, které se pro tyto účely používají, možná vás zajímá i samotný princip těchto zařízení. Jateční přístroj je velmi důležitý nástroj, který se dá najít všude tam, kde slouží zvířata jako zdroj jídla. Člověk, který tohle vybavení nepoužívá, je velmi nehumánní a měl by se zodpovídat policii České republiky. Možná se ptáte, proč? Inu, odpověď je docela zřejmá – zvířata při smrti velice trpí, o to více, pokud ví, že je smrt skutečně čeká. Jakými způsoby je tedy možné stres zvířat snížit?Oblizující se kráva

  • Správné podmínky chovu = zcela ideální je, pokud se zvíře cítí, že je o něj postaráno a chovatel takového zvířete je zároveň přítelem
  • Prostředí, které neevokuje stres = ačkoliv zvířata nemohou mluvit, mají své vlastní pocity, přičemž je zcela zřejmé, že kráva vidící umírat jinou krávu z toho bude akorát vystresována
  • Humánní chování při jakékoliv situaci = pakliže se při porážce nebude ke zvířeti přistupovat s úctou, není možné očekávat, že stres u zvířat nebude gradovat

Lidstvo si vymyslelo svůj vlastní způsob, jak chovat a usmrcovat zvířata, která mají dávat maso. Proto je třeba využít veškerých nástrojů, které slouží pro to, aby bylo zvíře usmrceno skutečně rychle, bez bolesti a ani pomyšlení na to, co se bude dít po tom.Provoz jatek

Není třeba působit bolest tam, kde se to nesluší

Chcete-li zvířatům zajistit důstojný odchod z tohoto světa za účelem získání masa, měli byste k tomu přistupovat svědomitě. To znamená pořídit si takový jateční nástroj, který vám umožní zvíře omráčit, načež budou následovat další činnosti, které povedou k šetrnému usmrcení živého tvora. Současná civilizace je dostatečně daleko od té středověké, kdy takové metody neexistovaly. Proto můžete dělat věci lépe, a to právě tak, že si pořídíte vhodné vybavení.